Snelheid en serieus nemen: Het beste medicijn

Onze diensten

Wij helpen u graag
met deze diensten

Als u zeven dagen per week werkt doen wij dat ook

U bent volgens de Arbowet verplicht om goed voor uw personeel te zorgen. En daar komt een hoop bij kijken, zoals een veilige werkomgeving, vitaal personeel en effectieve begeleiding. Wij ondersteunen u graag bij al uw arbozaken.

Wij zijn een arbodienst gelegen in het zuiden van het land en we hebben betrokkenheid hoog in ons vaandel staan. Wij zijn betrokken bij u, uw organisatie en uw medewerkers. Onze aanpak is gericht op het ontzorgen van de werkgever en het verzorgen van de medewerker.

Bekijk op uw gemak ons aanbod aan diensten, trainingen en keuringen en neem gerust contact met ons op wanneer u meer informatie nodig heef

Meer over ons

Werken bij Sal Personeel?

Voor werkgevers

Als uw werknemer op vakantie gaat en zich ziek meldt, dient u in beginsel de dagen dat hij ziek is, niet als vakantie aan te merken. Dit is anders als de werknemer daarmee instemt. Zo kunt u als werkgever in uw personeelshandboek of in de schriftelijke arbeidsovereenkomst hierover met uw werknemer al vooraf afspraken maken. U komt in dat geval overeen dat de in een jaar verleende vakantiedagen of gedeelten daarvan waarop de werknemer ziek is, als vakantie gelden. Als de werknemer tijdens het dienstverband zich ziek meldt, heeft u niet nog eens toestemming van uw werknemer nodig.

Alle werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken en voor de invulling van deze wet in de eigen organisatie of branche. Ook op brancheniveau maken werkgevers en werknemers hier afspraken over die ze vastleggen in een arbocatalogus. Raadpleeg de catalogus van jouw branche voor specifieke vragen over arbeidsomstandigheden op jouw werkplek, of contact ons.

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen (dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of veiligheidsdeskundige zijn). Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, moeten ook hierover werkafspraken worden vastgelegd in het basiscontract. Iedere werkgever moet beschikken over een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract.

De Arbowet is een kaderwet. Dit betekent dat er geen regels voor concrete risico’s in staan, maar algemene bepalingen en richtlijnen voor het arbobeleid in organisaties. Iedere organisatie en branche heeft de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe zij invulling geven aan hun arbobeleid. Bekijk hier een lijst van algemene verantwoordelijkheden en verplichtingen voor werkgevers en werknemers die zijn opgenomen in de Arbowet. Het kan per organisatie en per branche verschillen welke specifieke afspraken zijn gemaakt over deze verantwoordelijkheden.

Voor werknemers

Officieel hoeft de bedrijfsarts pas in het zesde week van het verzuim ingeschakeld te worden om een probleemanalyse op te stellen. Met het oog op de re-integratie is het echter verstandig om eerder contact met de arts op te nemen wanneer het ernaar uitziet dat de ziekte wel eens langer dan zes weken zou kunnen duren.

Een bedrijfsarts is een specialist op het gebied van gezondheid en werk. Hij helpt onder andere om werknemers zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk te krijgen. De bedrijfsarts is er voor werknemer én werkgever en brengt onafhankelijk advies uit. Hij heeft een medisch beroepsgeheim en moet zich houden aan verschillende privacyregels.

Bel met je Sal personeel, de casemanager zal je adviseren wat te doen.

Kom je er met je werkgever niet uit, bel dan voor advies met Sal personeel.

Meld je ziek bij je werkgever en voor 10:00 uur bij Sal personeel.

Reviews van klanten en medewerkers

"Geweldig werk geleverd"

"Toppers"

"Sal personeel heeft geweldig geholpen"

Hier zijn we trots op