Welkom bij 4YourProfit

2e Spoor re-integratie

De Wet Verbetering Poortwachter beschrijft hoe de werkgever moet handelen bij een langdurig zieke werknemer. De werkgever moet tijdens de uitval een re-integratietraject opstarten en een dossier opbouwen waarin secuur beschreven wordt wat er wordt gedaan aan de re-integratie van de zieke werknemer. Het UWV WERKbedrijf wil een aantal vaste documenten in het dossier terug zien. Wanneer er in het dossier wordt aangetoond dat de werkgever genoeg heeft gedaan om de zieke werknemer te re-integreren en er zijn geen mogelijkheden bij de huidige werkgever, dan zal het UWV WERKbedrijf na 2 jaar toestemming geven het dienstverband te eindigen, de loonbetaling te stoppen. De werknemer heeft recht op een WIA-uitkering (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).