Multidisciplinaire begeleiding

Onze ervaring leert dat klachten zelden een uitsluitend fysiek of psychisch karakter hebben. Wij bieden multidisciplinaire (revalidatie) trajecten waarin psycholoog en fysiotherapeut nauw samenwerken om op korte termijn de belastbaarheid van uw medewerker te verhogen.

Ons motto luidt: ”Klachtenvrij zijn is geen voorwaarde voor werkhervatting” (werk maakt deel uit van het herstelproces).