Welkom bij Gezonder-werken.nl

Gezonder-werken.nl maakt knelpunten inzichtelijk en interveniëert om ziekte- en verzuimkosten te voorkomen of beperken.

Onze wereld verandert steeds meer en steeds sneller. Dit legt eisen op aan werkenden en organisaties. Zo moeten we meeveren met dé ‘crisis’, ontwikkelingen als het nieuwe werken, een terugtrekkende overheid, vergrijzing en een uitgestelde pensioendatum. Vaak zitten mensen gevangen in het ritme van alledag.
Voor ontspannen kijken naar de toekomst en bewust keuzes maken, is geen tijd. We zitten gevangen in het vertrouwde hier & nu en durven niet meer van baan te veranderen. En dit remt ontplooiingsmogelijkheden.

Gezonder-werken.nl is er voor u en uw organisatie. 
Wij ondersteunen werknemers en organisaties bij het realiseren van het altijd aanwezige zelf organiserend vermogen. Het nemen van zelfregie op werk en gezondheid betekent sturing geven aan gewenste toekomstscenario’s. Oftewel: actief meegaan met de veranderende buitenwereld en zelfbewust keuzes maken.

In deze tijd investeren in werknemers betekent investeren in uw onderneming. Werknemers vallen minder vaak en minder lang uit. Continuïteit komt minder in het geding, de duurzame inzetbaarheid groeit en de schadelast wordt beperkt.

Kortom, we ondersteunen organisaties bij gezondheidsmanagement op alle fronten en we zijn permanent bezig met innovatie. Om gebruik te maken van de laatste inzichten werken we samen met kennisinstituten als Maastricht University en Zuyd.

Specialismen

Preventie, Coaching, Raadgeving, Gezondheidsmanagement, Online preventietool, Versterking zelfregie, Training & workshops, Personal training, Mediation, Knelpuntanalyse, Organisatieadvies, Basis Preventief Onderzoek, Fysieke interventies, Psycho-sociale interventies