Over Business Health Center

 

Business Health Center is totstandgekomen vanuit een behoefte. Behoefte aan een steun in de rug in uitdagende tijden. Ook politiek en verzekeraars zien deze behoefte. Wij brengen waar zij over praten in de praktijk.

Business Health Center hanteert een drietal kernwaarden:

  1. laagdrempelig
  2. wetenschappelijke validatie
  3. strategische samenwerking

Laagdrempelig

Iedereen is welkom bij Business Health Center.  Wij richten ons op werkenden ergens in hun carrière van pakweg 20 tot 67 jaar. De oudste persoon die deelneemt aan ons concept is 70 jarige ondernemer.

Iedereen mag binnenkomen en zich laten testen. Of je als bedrijf, als werknemer of als privépersoon binnenkomt. Iedereen is welkom. Samen maken we aan het begin van het traject afspraken over kosten en inzet. Want deelname aan het Business Health Center is vrij (op de kosten na) maar niet vrijblijvend. Het doel is het verbeteren van de eigen regie op werk en gezondheid. En dat betekent hard werken, gericht op resultaat. Maar ook: ontspanning en het opdoen van nieuwe inzichten.

Wetenschappelijke validatie

Wij maken voor onze online preventietool (op: www.gezonder-werken.nl) gebruik van gevalideerde testen. Ook wordt onderzoek gedaan door Maastricht University (de nieuwe naam voor de Universiteit Maastricht) naar de effectiviteit van de door ons gedane interventies. Dit om zo wetenschappelijk verantwoord mogelijk actief te zijn.

Voor de wetenschappers onder ons: momenteel bestaat er weinig tot geen validatie voor preventieve interventies. Daarnaast is de zorg in het geheel voor het overgrote deel gericht op curatie. Dat betekent dat de zorg vooral gericht is op herstel en reïntegratie, nadat iets in iemands leven gebeurt. En dat willen wij nou juist voorkomen. volgens het gezegde “voorkomen is beter dan genezen”. Dit kan natuurlijk niet altijd en ook de factor geluk is van belang.
Maar je kunt veel. En soms kan een interventie door psycholoog, fysiotherapeut, coach of personal trainer je zelfregie versterken.

Samenwerking is de sleutel naar de toekomst

Door samen te werken kun je gebruik maken van elkaars sterkten, elkaars ervaring en ondervang je elkaars zwakten. Zo ben je in staat om gezamenlijk de finish succesvol te halen.

Wij werken in onze aanpak samen met de aanwezige professionals op onze locatie. Maar zoals aangegeven onder “Wetenschappelijke validatie” ook met de kennisinstellingen Maastricht University en Zuyd Hogeschool. Zo vergroten wij de snelheid en effectiviteit van ons handelen.