ESF Subsidie gericht op Duurzame Inzetbaarheid

De regeling Duurzame Inzetbaarheid voor individuele bedrijven is een laagdrempelige regeling, gericht op kleinschalige projecten van minimaal € 8.000 en maximaal € 10.000,- subsidie per subsidieaanvrager. Voornaamste doelgroep voor de regeling is het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector kunnen er gebruik van maken. De regeling richt zich vooral op het vakbekwaam, gezond en gemotiveerd houden van werknemers. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers beter behouden voor het steeds sneller veranderende werk.

Doel
Een project heeft tot doel het verkrijgen van advies met een implementatieparagraaf, dan wel het begeleiden van de implementatie van een advies, op het terrein van duurzame inzetbaarheid van werknemers. Het project dient een bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezond, competent, gemotiveerd en productief werken van indiensttreding tot aan pensionering en is gericht op één of meerdere van onderstaande thema’s of activiteiten:

• het maken van een bedrijfs- of organisatiescan;
• het uitvoeren van (periodiek) onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers;
• het bevorderen van gezond en veilig werken;
• het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
• het stimuleren van interne en externe mobiliteit van werknemers, waaronder het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
• het bevorderen van een flexibele werkcultuur met oog op het beter kunnen combineren van arbeid en zorg;
• het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Gezonder-Werken.nl
Deze preventietak van SAL-Verzuim BV sluit naadloos aan bij deze subsidieregeling. Middels onze interventietool wordt de persoonlijke situatie van uw medewerker in kaart gebracht en met individuele medewerkers wordt in een persoonlijk gesprek richting gegeven aan zelf-regie op het gebied van gezondheid en werkinzet, werkbeleving cq werkomstandigheden.
Waar nodig kunnen nog vervolgtrajecten ingezet worden.
Deze Europese Unie – subsidie kan worden aangevraagd tussen 19 oktober en 13 november 2015. Het is verstandig de aanvraag zo snel mogelijk voor te bereiden.

Indien u interesse of vragen heeft kunt u contact met mij opnemen:

Huub Nijsten
Gezonder-werken.nl

eu-embleem_esfeu-embleem_esf_tekst_project