Welkom bij SAL Verzuim

De basis van een gezond bedrijf

Goed personeel, uw bedrijf kan niet zonder! De juiste persoon op de juiste plek. Dit is zowel voor u als werkgever als voor uw werknemers van groot belang. Een gedegen personeelsbeleid vormt daarom de basis van een gezond bedrijf.

Een gezond personeelsbeleid vraagt echter veel tijd. Het aannemen van mensen. De begeleiding, motivatie en beloning. Begeleiding van ziekteverzuim en reïntegratie. Allemaal belangrijke zaken die uw aandacht vragen. U kunt hier echter niet altijd de tijd en aandacht aan schenken die u zou willen.
Daarnaast vraagt telkens veranderende wet- en regelgeving (WIA, Wet Poortwachter, Flexwet, ontslagrecht, etc.) continue aanpassingen aan uw personeelsbeleid. Er komt dus nogal wat kijken bij een doeltreffende en adequate zorg voor uw personeel!