Welkom bij WGA Expertise Centrum BV

WGA Expertise Centrum BV ondersteunt en ontzorgt werkgevers op het gebied van de complexe wet- en regelgeving inzake de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA vast / flex) en de Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters(BeZaVa).