BeZaVa

WGA Expertise Centrum ondersteunt u met kennis en ervaring van verzuimreductie en schadelastbeperking. Gericht op de begeleiding van werknemers die ziek uit dienst gaan of ziek worden binnen vier weken na uitdiensttreding. Met als doel om het (langdurig) verzuim van medewerkers te beperken en de schadelast tot een minimum te beperken door de inzet van een vast team van casemanagers, bedrijfsartsen en wga- arbeidsdeskundigen
Het begeleidingstraject eindigt wanneer de ex-medewerker is hersteld.
Door invloed uit te oefenen op het ziekteproces van ex-werknemers gaan we geld besparen. Met regelmatige contactmomenten, zodat we tijdig signaleren wanneer de ex-medewerker weer benutbare mogelijkheden heeft en de verantwoordelijkheid voor de ZW-uitkering kan vervallen.