Bezwaar & Beroep

Zieke werknemers krijgen na twee jaar ziekte te maken met de WIA. Indien zij volledig arbeidsongeschiktheid zijn, komen zij in aanmerking voor een volledige (80-100%) WGA- of een IVA uitkering. Het verschil tussen WGA en IVA is of het UWV nog een mogelijkheid tot herstel ziet of niet.
Voor werkgever en werknemer zijn de gevolgen groot of het een WGA of IVA betreft.
Voor werknemers betekent een IVA toekenning geen druk om te reintegreren en relatieve inkomenszekerheid. Een IVA uitkering (75%) is hoger dan een WGA uitkering (70%).
Voor de werkgever betekent een WGA uitkering dat hij de uitkeringslasten via de WGA gedifferentieerde premie van het UWV krijgt doorbelast.
Voor eigen risicodragers geldt dat zij de uitkeringslasten direct krijgen doorbelast.

Zowel voor werkgever als werknemer is een IVA toekenning dus gunstiger.
Als u het niet eens bent met deze beslissing van het UWV, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Voor ondersteuning bij het opstellen van het bezwaarschrift kunt u WGA Expertise Centrum BV inschakelen.
Bezwaar maken loont
Het UWV kent in circa 50% van de dossiers – na bezwaar – alsnog een IVA uitkering toe. De werknemer krijgt een hogere uitkering en heeft geen reintegratie verplichtingen. De werkgever kan hiermee tienduizenden euro’s besparen.
Als uw werknemer een WGA beschikking heeft van 80-100, én u bent van mening dat de arbeidsongeschiktheid duurzaam is, adviseren wij u om bezwaar te maken.