Overstaphulp

Opzeghulp

Wilt u van uw huidige arbodienst overstappen naar SAL Verzuim? Wij nemen u daarbij zo veel mogelijk werk uit handen. Onze standaardformulieren en -brieven hoeft u alleen nog te ondertekenen. Zo helpt SAL Verzuim u ervoor te zorgen dat alles tijdig wordt afgehandeld. Dat voorkomt dubbele kosten. Contact ons voor meer informatie over de opzeghulp.

Dossierrepratie

Als een bedrijf geen vaste arbodienstverlener heeft, kan het gebeuren dat het plotseling geconfronteerd wordt met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker waarvoor een WIA aanvraag gedaan dient te worden of die ziek uit dienst gaat zonder dat er een compleet dossier is. Dossierreparatie kan dan noodzakelijk zijn.

Wat repareren wij?

We maken achteraf en samen met u verzuimdossiers compleet volgens de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Denk dan aan het alsnog verzorgen van de probleemanalyse, het plan van aanpak, de periodieke evaluaties van het plan van aanpak met de daarbij behorende bijstellingen van het plan van aanpak, het actueel oordeel en eventuele ondersteuning bij de aanvraag WIA.

Dossieroverdracht

Stapt u over naar SAL Verzuim dan is het belangrijk om te weten dat wij alleen de lopende verzuimdossiers kunnen overnemen van medewerkers die ziek zijn of die in de vier weken voorafgaand aan de overstap ziek waren. Dit laatste in verband met samengesteld verzuim. Voor de overdracht van het dossier is schriftelijke toestemming nodig van de werknemer. Uiteraard ondersteunt SAL Verzuim u ook daar zoveel mogelijk bij.