Casemanagement

Verzuim heeft lang niet altijd een medische oorzaak en de oplossing ligt dan ook vaak niet alleen bij de bedrijfsarts. Er zijn verschillende partijen betrokken, zoals werknemer, werkgever, verzekerings- en bedrijfsarts. SAL Verzuim biedt een regierol aan in de vorm van casemanagement.

Casemanagement door SAL Verzuim

Als u onze casemanager inschakelt, heeft u 1 aanspreekpunt voor wat betreft het verzuim van uw medewerker. Onze casemanager is de spin in het verzuimweb en houdt contact met de bedrijfsarts, uw werknemer en u. Daarnaast weet onze casemanager precies aan welke wettelijke eisen u moet voldoen en zorgt hij dat het dossier UWV-proof is. Kortom, een hele zorg minder voor u!